טיפולי רכב תקופתיים במוסך מרכזי

טיפולי רכב תקופתיים במוסך מרכזי

טיפול לרכב מתבצע על פי רוב לפי הוראות היצרן. דבקות בהוראותיו מבטיחה אמינות מרבית ובלאי מופחת ככל הניתן. טווח הטיפולים במרבית הרכבים המודרניים נע בין 12,000 ל- 30,000 ק"מ, או בכל שנה לממעטים לנסוע. כמו כן, יש לגשת למוסך בין הטיפולים לפי הצורך, ובכל מקרה של תקלה מזוהה או התראה על תקלה באמצעות מחשב הרכב או נורות האזהרה.

ביקור 1

ביקור 2

ביקור 3

Expires Thursday, June 10th 2021 at 12:00 AM