פינוי גזם ואשפה

פינוי גזם ואשפה

תושבים יקרים 

להלן זמני פינוי גזם ואשפה