אימון

אימון

חזה - A 

לחיצת חצה בשכיבה כנגד מוט

פרפר בשכיבה כנגד משקולות יד

לחיצת חזה ב45 מעלות כנגד מוט

גב

 פול אובר בשכיבה כנגד משקולת יד

חתירה כנגד משקולת יד

פשיטת גו על מכשיר רומי

חתירה כנגד מכונה באחיזה קצרה

יד אחורית

פישטת מרפקים במכונה עם חבל

פשיטת מרפקים כנגד משקולות יד בשיפוע על ספסל 45 מעלות

רגליים - B

לחיצת רגליים במכונה

לנג'ים

במכונה פשיטת ברכיים

כיפוף ברכיים במכונה

קירוב ו הרחקה ירך במכונה

כתפיים

הרחקת ידיים בעמידה

הרחקת ידיים כנגד מכונה