פוליסת ביטוח: ביטוח נסיעות לחו"ל

פוליסת ביטוח: ביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח נסיעות לחו"ל

תיאור

נוסעים
מספר נוסעים 1
שם מלא שלמה כהן
תאריך
מספר פוליסה 170072022219
יעד נסיעה Canada
מתאריך 04.23.2020
עד תאריך 07.24.2020
כיסויי בסיס
הוצאות רפואיות
הוצאות מיוחדות
צד ג'
חילוץ והצלה
כיסויים נוספים
ביטול נסיעה
קיצור נסיעה
כיסויים מיוחדים
ספורט אתגרי וחורף
ספורט אתגרי וחורף
ספורט אתגרי וחורף
ספורט אתגרי וחורף