ביטוח

ביטוח

רק היום

תיאור

נוסעים
מספר נוסעים 1
שם מלא אבי לוי
תאריך
מספר פוליסה 12334
יעד נסיעה ר33334א4אא
מתאריך 02.04.2020
עד תאריך 06.04.2020
כיסויי בסיס
הוצאות רפואיות
הוצאות מיוחדות
צד ג'
חילוץ והצלה
כיסויים נוספים
ביטול נסיעה
מזוודות
כיסויים מיוחדים
ספורט אתגרי וחורף