טיפול רכב במוסך מורשה

טיפול רכב במוסך מורשה


טיפול 10,000 הכולל החלפת שמן חצי סינטטי, מסנני שמן ואוויר חלופיים, בדיקת אורות ובלמים, צמיגים, סרנים ומגבים + השלמת נוזל קירור, ב-139 ₪ בלבד במקום 350 ₪
טיפול 10,000 + ליטוש פנסי הרכב בטכנולוגיה מתקדמת ב-169 ₪ בלבד במקום 450 ₪
טיפול 15,000 את כל מרכיבי טיפול ה-10,000 + ביקורת רצועת מנוע, ב-185 ₪ בלבד במקום 550 ₪
בדיקת רכב ממוחשבת לפני קנייה/ מכירה ב-199 ₪ בלבד במקום 500 ₪
החלפת רצועת טיימינג ב-349 ₪ בלבד במקום 1,000 ₪ (כולל עבודה בלבד, ללא חלקים ומותחנים)

Expires Sunday, July 19th 2020 at 12:00 AM