פיצה רול רמת ישי

פיצה רול רמת ישי

פיצה +פיצה + שתייה +משלוח
כל תוספת ₪5 למגש

רק 85
משלוחים ברמת ישי

Expires Friday, September 18th 2020 at 12:00 AM