צביקה בן ישי - מנכ''ל

צביקה בן ישי

מנכ''ל

חברת עימנואל אנד ליאון בניהולה של צביקה בן ישי, שמה לה לדגש להתעסק רק עם
השקעות בעלי ערך מוסף מלבד ההון הכלכלי ההגיוני, לכן בכל השקעה אנו מחפשים את הסיפוק לנפש בצורת סיוע, תרומה לחברה ולקהילה ושיתוף הידע או הפעילות לקהילות שאינם משגות